Skip to main content

Deratizacija

Deratizacija je skup mera i postupaka koji se poduzimaju radi smanjenja ili potpunog uništavanja populacija pacova, miševa i ostalih glodara. Glodari, posebno pacovi i miševi, su prenosioci velikog broja bolesti, kako kroz istoriju tako i danas. Takođe izazivaju ogromne materijalne štete. Uzevši u obzir brzinu razmnožavanja, biološke osobine i veliku sposobnost prilagođavanja ovih životinja jasan je značaj pravilne i pravovremene deratizacije.