Skip to main content

Dezinsekcija

Dezinsekcija je skup preventivnih i drugih mera koje se sprovode s ciljem smanjenja ili potpunog uništenja populacije štetnih insekata.

Izuzetno je važno preventivno i sistematično pristupiti suzbijanju onih insekata koje pridonose širenju zaraze, budući da su mehanički ili biološki prenosnici uzročnika zaraznih bolesti - tzv. vektori (bubašvabe, muve, komarci itd.).

Nije zanemarljiv ni uticaj insekata koji dovode do ekonomskih šteta ili svojim prisustvom ometaju određene ljudske aktivnosti (mravi, moljci, buve itd.).

Dezinfekcija

Dezinfekcija predstavlja skup mera i postupaka kojima se uništavaju patogeni i drugi mikroorganizmi, fizičkim ili hemijskim putem u spoljnoj sredini. Dezinfekcijom se broj štetnih mikroorganizama svodi na bezopasne vrednosti po zdravlje čoveka.

Važnost obavljanja dezinfekcije posebno dolazi do izražaja u prehrambeno-uslužnim, obrazovnim i sličnim delatnostima, gde ona predstavlja meru sprečavanja pojave i širenja zaraze usled mikrobiološkog zagađenja (hrane, pribora, radnih površina, i dr.).

Deratizacija

Deratizacija je skup mera i postupaka koji se poduzimaju radi smanjenja ili potpunog uništavanja populacija pacova, miševa i ostalih glodara. Glodari, posebno pacovi i miševi, su prenosioci velikog broja bolesti, kako kroz istoriju tako i danas. Takođe izazivaju ogromne materijalne štete. Uzevši u obzir brzinu razmnožavanja, biološke osobine i veliku sposobnost prilagođavanja ovih životinja jasan je značaj pravilne i pravovremene deratizacije.