Skip to main content

Piperonil butoksid

Koristite biocide bezbedno. Pre korišćenja uvek pročitati etiketu i informacije o proizvodu.

Piperonil butoksid je organsko jedinjenje koje samo po sebi nema insekticidna dejstva. Međutim ono je jak sinergist, odnosno pojačava efekat nekih insekticida naročito piretrina, piretroida i karbamata. Važan je pri proizvodnji profesionalnih i komercijalnih insekticida.

Važna napomena: Nema informacija o opasnim svojstvima

Preuzmite bezbedonosni list