Skip to main content

Pesguard CT-2.6

Koristite biocide bezbedno. Pre korišćenja uvek pročitati etiketu i informacije o proizvodu.

Pesguard® CT 2.6 je idealan proizvod za suzbijanje odraslih muva u objektima za životinje kao I u drugim objektima gde se muve mogu naći u velikom broju.

Pesguard® CT 2.6 je kontaktni insekticid protiv odraslih muva koji u sebi sadrži sadrži seksualni feromon trikozen Z-9, sa odličnom efikasnošću i dugotrajnim delovanjem tokom 6-8 nedelja. Usled sadržaja feromona on je veoma privlačan za domaće i stajske muve (Musca domestica, Musca autumnalis, Stomoxys calcitrans), koje se rado hrane na površinama koje se tretiraju.

Za dobro dejstvo, Pesguard® CT 2.6 treba da se nanosi na mnogo malih površina, ravnomerno raspoređenih u prostorijama gde borave muve.

Mesta na kojima se koristi:

Pesguard® CT 2.6 je idealan proizvod za suzbijanje odraslih muva u objektima za životinje kao I u drugim objektima gde se muve mogu naći u velikom broju. Pesguard® CT 2.6 treba selektivno da se nanosi na mesta gde muve mogu da borave: zidovima, stubovima, okvirima prozora itd. Nanošenje treba da se izvrši odmah nakon prvog pojavljivanja muva.

Kako se proizvod koristi:

Potrebne količine: za objekat površine 200 m² potrebno je naneti 500 ml Pesguard® CT 2.6.

Premazivanje

Pesguard® CT 2.6 se veoma lako nanosi premazivanjem I ovo je prvi izbor kod metoda primene-nanošenja preparata.

Proizvod treba da se nanosi nerazblažen četkom na što vise manjih površina ( kod korisne površine od 200 m² oko 60 premaza u pojasu od 10x30 cm) na zidovima, boksevima za hranjenje, vratima, okvirima prozora, cevima za mleko itd., u blizini ( ali izvan domašaja) životinja. Najbolje mesto za postavljanje proizvoda je tamo gde muve najvise borave. Vazno je obezbediti nanošenje preparata na čistu I neupijajuću površinu.

U štalama gde nema dovoljno prostora za primenu, mi preporučujemo sledeće rešenje: obesiti oko 60 lakiranih, blago apsorbujućih kartonskih,trakastih isečaka (dimenzija 20x15 cm-A5) u blizini životinja (ali van njihovog domašaja).

Raspršivanje

Moguće je nanositi Pesguard® CT 2.6 putem raspršivanja.

Za površinsko područje od 200 m² trebalo bi Pesguard® CT 2.6 rastvoriti u 1 L vode I naneti sa leđnim raspršivačem, pri niskom pritisku, na mnoga mesta koja muve preferiraju za boravak, npr. stubovi, zidovi, ramovi, okviri za prozore, linije za mleko itd. u blizini (ali van domašaja) životinja.

Napomene:

Pesguard® CT 2.6 se može naneti blizu životinja u štalama a nanošenje se može izvršiti putem premazivanja čak I u slučaju da su životinje prisutne u objektu. Ipak, potrebno je osigurati da životinje ne mogu da dohvate ili poližu tretirana mesta.

Pripremljeni rastvor preparata trebalo bi iskoristiti istog dana a razblaženi rastvor ne treba skladištiti.

Tretman treba ponoviti ukoliko je potrebno.

Mere opreza za bezbedno rukovanje: pogledati nalepnicu proizvoda I tabelu bezbednosnih podataka.

Proizvod primeniti prema priloženom uputstvu.

H317: Može da izazove alergijske reakcije na koži.
H410: Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Proizvođač: SUMITOMO CHEMICAL

Zemlja porekla: Japan

Preuzmite brošuru: Pesguard ct 2.6.pdf

Preuzmite bezbedonosni list