Skip to main content

Početna

BioVX

Koncentrovani virucidalni dezinficijens

Koncentrovani virucidalni dezinficijens

BioVX je mešavina peroksidnih jedinjenja, površinski aktivnih materija, organskih BioVXkiselina i neorganskih pufera za dejstvo na širok nivo patogenih mikroorganizama.

Deluje na sve tipove virusa, gram pozitivne i gram negativne bakterije i na gljivice.

SASTAV

100 g biocidnog proizvoda sadrži: 50.14 g Pentakalijum bis (peroksimonosulfat) bis (sulfat)

Formulacija biocidnog proizvoda: prah

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Dezinfekcija površina

Oprema koja je neophodna je ručna pumpa ili pumpa za pranje pod pritiskom (pritisak na mlaznicama podesiti na 34-68 bara ili 500-1000 psi). Radni rastvor je potrebno pripremiti u odnosu 1:200 (biocidni proizvod: voda).Radni rastvor se nanosi tako da cela površina koja se dezinfikuje bude vlažna. Dezinfekcija je potpuna kada je tretirana površina suva. Doza : 250-300 ml rastvora po m².

Zamagljivanje

Radni rastvor se priprema u odnosu 1:100 (biocidni proizvod: voda). Dezinfekcija je potpuna kada je tretirana površina suva. Doza: 100 ml po m². OVA PROCEDURA SE MOŽE BEZBEDNO VRŠITI, U VREME BOLESTI, U PRISUSTVU ŽIVOTINJA.

Dezinfekcija sistema za napajanje i vode: Isprazniti i očistiti rezervoar za vodu. Zatim napuniti rezervoar rastvorom koji je pripremljen u odnosu 1:200 (biocidni proizvod: voda). Ostaviti da deluje 1 čas a zatim isprazniti i isprati čistom vodom. Ukoliko su životinje prisutne vrši se punjenje rezervoara rastvorom priprepremljenim u odnosu 1:1000 (biocidni proizvod: voda).

PREPORUČENA RAZBLAŽENJA U ZAVISNOSTI OD NAMENE

a) opšta dezinfekcija – 1:200

b) primeri kod određenih bolesti

• Slinavka i šap – 1:1200

• Vezikularna bolest svinja – 1:135

• Newcastle virus – 1:285

• Virus ptičjeg gripa (uključujući i ptičiji grip poreklom od sisara) – 1:285

Ograničenja : Ne sme se prskati direktno po životinjama i hrani za životinje.

Proizvod primeniti prema priloženom uputstvu.

Rok trajanja: 3 godine.

Proizvođač: Biolink Limited, UK

Preuzmite brošuru: BioVX (PDF)

Preuzmite bezbedonosni list: Bio VX, BioVX (prevod na srpski)