Skip to main content

Početna

Bimoxyl LA

Antibiotik

BIMOXYL LA

Bočica sa 100 ml injekcione

uljane suspenzije

KVALlTATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV:

1 ml suspenzijeza injekciju sadrži:

Aktivne supstance:

Amoksicilin (u obliku trihidrata) 150 mg

INN: Amoksicilin

Ekscipijensi:

Frakcionirano kokosovo ulje, aluminijum-stearat, imwitor988

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE:

Preporučena terapijska doza amoksicilina za sve ciljne vrste životinja je 15 mg/kg telesne mase što odgovara količini leka od 1 ml/10 kg tm. Lek se aplikuje jednokratno, a ako je potrebno doza može da se ponovi posle 48h. Govedima, ovcama i svinjama lek se aplikuje samo intramuskularno, a psima subkutano. Govedima na jednom injekcionom mestu može da se aplikuje maksimalno 20 ml leka. Ovcama maksimalno 4 ml, svinjama 5 ml, a psima maksimalno 2,5 ml. Veći volumen od preporučenog treba da se podeli i aplikuje na drugom mestu.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA:

Goveda, ovce, svinje i psi.

KARENCA:

Meso goveda: 21 dan

Meso ovaca: 25 dana

Meso svinja: 13dana

Mleko krava: 156sati

Način izdavanja:Na recept

ATC vet kod: QJOICA04

Lek upotrebiti prema priloženom uputstvu.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana.

Proizvođač: BIMEDA 

Zemlja porekla: Republika Irska