Skip to main content

Početna

Blast Off

Sredstvo za pranje, odmašćivanje, i razlaganje organske materije

Blast off  je jako sredstvo za odmašćivanje. U sastavu ima agens za kvašenje koji omogućava prodiranje kroz organsku materiju. Umanjuje vreme pranja i količinu utrošene vode.  Blast off je slabo penušav.

Blast Off je posebno formulisan da bi odgovorio na visoke higijenske standarde u modernom stočarstvu. Ovo sredstvo se može primenjivati putem leđne, odnosno ručne prskalice ili putem aparata za pranje pod pritiskom.

 KARAKTERISTIKE

Blast Off je mešavina slabo penušavih površinski aktivnih materija i agenasa za kvašenje. Pogodan za sve tipove objekata u stočarstvu.

Za objekte u kojima se nalaze živina, svinje, goveda, konji,psi, mačke i divljač.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Blast Off se primenjuje putem leđne odnosno ručne prskalice il iaparatom za pranje pod pritiskom podešenim na pritisak od 2000 psi. Razblažuje se u odnosu 1:100-1:200 u zavisnosti od stepena zaprljanostio bjekata u kojima se primenjuje. Ukoliko je, u živinarskim objektima, prisutna crvena grinja (pipa) koristi se razblaženje 1:9.

Preparat se može koristiti dok je živina u objektu.

Ne sme se prskati direktno po živini i hrani za  živinu.

MERE OPREZA

Nadražujuć za oči i respiratorni sistem. Može prouzrokovati osetljivost u kontaktu s kožom. Toksičan za vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj sredini. Čuvati van domašaja dece. Tokom rada nosit izaštitnu odeću, rukavice i zaštitu za oči. Izbegavati kontakt sa kožom i očima. U slučaju kontakta sa očima odmah isprati sa dosta vode i potražiti medicinsku pomoć. Ne ispuštati u spoljašnju sredinu. Proučiti bezbednosni  list. U slučaju nezgode ili pojave neželjenih simptoma, potražiti medicinsku pomoć i pokazati etiketu.

Proizvod primeniti prema priloženom uputstvu.

Rok trajanja: 3 godine.

Proizvođač: Biolink ltd.

Zemlja porekla: Velika Britanija

Blast Off brošura (PDF)

Preuzmite bezbedonosni list