Usluge

DEZINFEKCIJA
DEZINFEKCIJA predstavlja skup mera i postupaka kojima se uništavaju patogeni i drugi mikroorganizmi, fizičkim ili hemijskim putem u spoljnoj sredini…

...pročitajte više..

DEZINSEKCIJA

DEZINSEKCIJA je skup preventivnih i drugih mera koje se sprovode s ciljem smanjenja ili potpunog uništenja populacije štetnih insekata…

…pročitajte više...

DERATIZACIJA

DERATIZACIJA je skup mera i postupaka koji se poduzimaju radi smanjenja ili potpunog uništavanja populacija pacova, miševa i ostalih glodara…

…pročitajte više…